30 December 2014

Към дома.......

Скитам по улиците,
не ми се прибира!
Вглеждам се в хората
но не те намирам!
Всеки път щом тръгна към дома
се питам защо ли се прибирам
няма никой на моята врата

пак сама се прибирам!

No comments:

Post a Comment