30 December 2014

Lost.......

Гледах отстрани колите,
забързани в дъждовната мъгла
а аз стоях спряла с времето
сама в празното платно.
Отразена в капките дъжд
като хиляди лица раздробени,
на парченца пъзел разпилян.
Питах се къде сгреших пътя
коя улица кой завой не видях
как в тази пряка се отзовах....
Стоях в платното празно
а в ръцете ми...поредният крах.


На Х

No comments:

Post a Comment